Αριθμητικές ράβδοι 3mm 1-10

€15,00 Αρχική τιμή €17,00
από e-Woodies

Οι αριθμητικές ράβδοι είναι ένα μοντεσσοριανό μαθηματικό υλικό για την πρώτη γνωριμία του παιδιού με τον κόσμο των αριθμών. Ζωγραφισμένο με τα βασικά χρώματα ,κόκκινο και μπλε εναλλάξ.

Σύμφωνα με τη μέθοδο Μοντεσσόρι, το παιδί χρειάζεται να χρησιμοποιεί απτό και κατανοητό υλικό για την εκμάθηση της ακολουθίας των αριθμών και τη βασική αριθμητική.

Με τις αριθμητικές ράβδους, το παιδί εισάγεται στη σειροθέτηση, στην γεωμετρία (μακρύ – κοντό), στην καταμέτρηση ποσοτήτων και στην ονομασία των αριθμητικών συμβόλων.

Βαμμένο από την μία πλευρά, 100% χειροποίητο ελληνικό προϊόν.